Sitnice za kucu - najpovoljnije cene
Pronadji

Protivpanična rasveta - Putanje za evakuaciju

Asortiman protivpanične rasvete namenjen je javnim objektima kao što su: hoteli, kancelarije, škole, prodavnice, itd. Napravljeni su sa ciljem da osiguraju bezbednu evakuaciju iz svih objekata.

Ovi uređaji pokazuju ljudima put do izlaza i ukazuju na pravac evakuacije u slučaju nužde na javnim mestima. Međunarodni simboli su razumljivi svima i njihovo intuitivno razumevanje je ono što ih čini vrlo efikasnim. Zahvaljujući upotrebi LED dioda, kada su u stanju pripravnosti, ove svetiljke ostvaruju vrlo malu potrošnju energije. Dizajnirani su tako da se estetski uklapaju u različite objekte.
Cena na upit